วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดที่ 77 ของไทย

จ.บึงกาฬ กลายจังหวัดที่ 77ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
อ.บึงกาฬ แยกจากตัวจังหวัดหนองคาย เป็น จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของไทย
จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในเรื่อง อำเภอ จำนวนประชากร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น