วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

เครื่องหมายวรรคตอน

     Comma  = เครื่องหมายจุลภาค หรือลูกน้ำ

:      Colon = ทวิภาค

.      Full Stop = มหัพภาค (ภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกว่า Period หรือ Dot เพิ่มมาให้รู้ไว้)

;      Semicolon = อัฒภาค <----- คำนี้ที่ถูกต้อง ต้องเขียนติดกันหรือไม่ก็ใช้คั่นเป็น semi-colon ไม่ใช่แยกเป็นสองคำนะคะ อย่าเผลอ
และคำอ่าน อัฒภาค "ฒ" ทอผู้เฒ่า ไม่ใช่ ตอผู้เฒ่า

?     Question Marks = ปรัศนี เครื่องหมายคำถาม

&    Ampersand  = เครื่องหมาย และ

*     Asterisk  = เครื่องหมายดอกจัน

<     Less Than <----- (เจ้าของกระทู้เขียนผิดนะ ที่ถูกต้องเขียนเช่นนี้) = เครื่องหมายน้อยกว่า
คนที่ตอบ ๆ มาข้างบนน่ะก็มั่วตาม ไม่รู้ว่าเค้าสะกดผิด

!     Exclamation Mark = อัศเจรีย์, เครื่องหมายตกใจ

~     Tilde  = เครื่องหมายบนอักษรที่แสดงการออกเสียงจากเพดานหรือจมูก

/      Oblique/Slash  = เครื่องหมายทแยงหรือเฉียงหลัง   (อย่าลืมนะว่ามันมีเฉียงหน้าและเฉียงหลัง)
/ สำนวนภาษาอังกฤษเรียกกันหลายคำเช่น Solidus หรือ Forward Slash ส่วนมากคนไทยก็ทับศัพท์ว่า สแลช

“     Quotation Mark  = อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (ภาษาปากเรียกว่าฟันหนู)

‘     Apostrophe  = เครื่องหมายย่อ, เครื่องหมายวรรคตอน

( )   Round Brackets  = วงเล็บกลม หรือวงเล็บเล็ก

[ ]   Square Brackets  = วงเล็บเหลี่ยม หรือวงเล็บใหญ่

…  Ellipsis = จุดไข่ปลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น