วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูล Terraria

Terraria [Full] โหลด

http://nimble.exteen.com/20110528/terraria ข้อมูลเกมเท่าที่มี


วิธีเล่น
ข้อมูลเกม

Dig, fight, explore, build! Nothing is impossible in this action-packed adventure game. The world is your canvas and the ground itself is your paint.
Grab your tools and go! Make weapons to fight off a variety of enemies in numerous biomes. Dig deep underground to find accessories, money, and other useful things. Gather resources to create everything you need to make the world your own. Build a house, a fort, or even a castle. People will move in to live there and perhaps even sell you different wares to assist you on your journey.
But beware, there are even more challenges awaiting you... Are you up to the task?
Key features:
 • Sandbox Play
 • Randomly generated worlds
 • Free Content Updates

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows Xp, Vista, 7
  • Processor: 1.6 Ghz
  • Memory: 512MB
  • Hard Disk Space: 200MB
  • Video Card: 128mb Video Memory, capable of Shader Model 1.1
  • DirectX®: 9.0c or Greater


Terraria นั้นคือการที่ใช้
- .net Framework 4.0
- Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น